PDF-dosiero
Ĉi tiu numero en formo de presebla PDF-dosiero.
Anoncoj
Forpasoj de Melvin Long kaj Charles Simon
Loke
Instruvojaĝo al Ĉinujo; ARE sukcese arigis; Zamenhofa simpozio ĉe UN; Unitara Esperanto-ekspozicio
Leterkesto
Homaranismo and population
La Cseh-metodo
Probably the most famous and successful Esperanto teacher in history was Andreo Cseh. A Hungarian born and raised in Romania, Cseh learned Esperanto as a teenager and quickly became very active in the Esperanto community.
Dialektaj dilemoj
Ni ricevis ses tradukojn, kaj efektive ĉiu alfrontis la problemojn de la teksto tre malsame. Al kiaj problemoj ni aludas? Nu, jen la vulgara familiareco de la lingvo, jen la provo redoni tre precizan usonan parolmanieron de aparta socia klaso en aparta tempo, jen esprimoj ne tre kutimaj, jen duoblaj negativoj…
Kion mi ŝatas
Poemo de Ljubov Vondroušková, elrusigita de Jaroslav Krolupper.
50-intervjuo
55-solvo
Limeriko-rubriko
Russ Williams lastatempe verkis por ni fasketon de ĉarmaj limeriko-enigmoj. Ĉiu limeriko aludas al klasika usona filmo. Jen du el ili: ĉu vi povas diveni la filmojn?
65-enigmo
Senintencaj esperantaĵo
karaj; salo