PDF-dosiero
Ĉi tiu numero en formo de presebla PDF-dosiero.
Anoncoj
MeKaRo; deklamu poezion ĉe la LK; NOREK; Rotary
Noto de la prezidanto
Saluton, gekolegoj! Mi esperas, ke vi partoprenos nian Landan Kongreson en Vaŝingtono (28–31 Majo).
10-vojagxe
Leterkesto
Se ne UK… kial ne AK?
30-beletre
35-beletre
Ombro
Poemo de Ljubov Vondroušková, elrusigita de Jaroslav Krolupper en Ĉeĥujo.
The Ilya Frank Method
Ilya Frank, a Russian trained as a German language teacher, has introduced an interesting technique for adapting books to be read more easily by foreign language students. Frank’s basic idea is to imbed the translations right in the text, so there’s no need to stop reading to consult a dictionary.
45-zervic
50-sxerco
55-scienco
Limeriko-rubriko
Nova limerikenigmo de Russ Williams pri klasika usona filmo. Ĉu vi povas diveni, al kiu filmo ĝi aludas?
65-krucvortenigmo
Solvoj de la limerikenigmoj en n-ro 2010:1
78-kvsolvo
80-se