D-ro Esther Schor invitas vin partopreni en poezio-deklamado dum la LK en Vaŝingtono. Bonvolu retpoŝti al ŝi, antaŭ la 1-a de majo, aŭ a) poemon originale verkitan en Esperanto, kiun vi ŝatas, aŭ b) usonan poemon tradukitan en Esperanton. Ŝi kompilos antologion kaj partoprenantoj laŭvice laŭtlegos la poemojn. Eĉ se vi volas nur legi, bonvolu kontakti ŝin per eschor@princeton.edu.