Saluton, gekolegoj! Mi esperas, ke vi partoprenos nian Landan Kongreson en Vaŝingtono (28–31 Majo). Pri la venontaj landaj kongresoj, la estraro atendas proponojn el Sanfrancisko por 2011 kaj el Dalaso por 2012. La Sanfranciska Esperanta Regiona Organizo (SFERO), kaj la Esperanto-Klubo de Norda Teksaso (EKNT) pridiskutas interne pri la planoj por tiuj jaroj.

Mi petas, ke vi anoncu en viaj kluboj pri la gravaj eventoj en Esperantujo – do landaj kongresoj, NASK, UK, regionaj kunvenoj, ktp. Vidu la anoncojn kaj kalendaron en la bulteno kaj ĉe nia retejo por detaloj.

La Kandidatiga Komitato laboras nun pri listo por la venonta balotilo. Estras la komitaton Jakobo Schwartz. Kun li kunlaboras Darcy Ross, Lusi Harmon, Phil Brewer, kaj Peggy Dolter. Dankon al la komitato. Membroj ricevos la balotilojn antaŭ la kongreso, laŭ la reguloj en nia statuto. Jam pasis du monatoj de la nova jaro. Ĉu vi jam remembriĝis al Esperanto-USA? Ĉu vi jam mendis gazetojn? Ĉu vi jam remembriĝis al UEA por 2010? Vi povas membriĝi al Esperanto-USA en nia retpaĝo. La kvanto da membroj estas nia ĉefa mezurilo de nia aktiveco kaj kresko. Mi petas, ke vi membriĝu. Plue, anoncu tion en via loka klubo. Se vi havas raporton el via loka grupo, nepre sendu tion al nia redaktisto por vastigi nian informon en la bulteno. Kontaktu al bulteno@esperanto-usa.org por informo pri fotoj kaj aliaj detaloj.

Mi vidos vin en Vaŝingtono!