PDF-dosiero
Ĉi tiu numero en formo de presebla PDF-dosiero.
Nova kasisto
Mi nomas s-ron Christopher +Zervic+ nia kasisto.
15-anonco
Loke
Kurso en norda Teksaso; Renkontiĝo kun... kiu?; Enesperantigi Shatner-on
40-demandu
La “inversa” tradukdefio
Ĉi-monate, ni pritraktas defion inversan al niaj kutimaj proponoj – nome, traduki Esperanton en la anglan. Temas pri la unuaj versoj de la fama epopea poemo de William +Auld+, _La Infana Raso_.
Games for students
One way to liven up a class (or a club meeting) is to introduce a game. The more a game involves speaking, the more suited it is to language teaching.