Skip to main content

limako's blog

Etnaj ŝercoj

limako's picture

Estas tre interesa artikolo en la NYTimes kiu priskribas regionon en Rusujo kiu estas izolita kaj trovas sin dividita en multajn etnojn. La artikolo precipe temas la etnajn ŝercojn kiujn la homojn diras unu pri la aliaj. Unu el tiuj ŝercoj, laŭ mi, bone tradukiĝas al Esperanto (kaj al la divido inter oni kiu parolas artefaritajn lingvojn):

Esperantisto iras al sia idista najbaro kaj diras al li, "Ho! Mi ĵus aŭdis terure amuzan ŝercon, sed ĝi temas idistojn do mi diros ĝin al vi kvazaŭ ĝi estas pri volapukistoj." Li rakontas la ŝercon kaj la najbaro ridas tiom multe ke larmoj fluas sob lia vizaĝo. "Ho! Tiuj volapukistoj ja estas nekredeble stultaj!"

Dankon al Languagehat por la indiko al la artikolo.

by limako

Lundaj Esperanto-kunvenoj en Amherst

limako's picture

Post la ferioj, nia loka grupo plaĉe viglas. Ekde pasinta semajne, ni kunvenas ĉiun lundon je la 5:30 ptm. Ni elektis novan restoracion kiu havas bonajn manĝojn kaj bieron. La muziko eble iomete tro laŭtas kaj ni devas sidi je longaj tabloj kiuj ne plene taŭgas por granda grupo. Kaj ni estas sufiĉe multaj! Venis sep pasinta semajne.

Mi iomete bedaŭras ke mi ne sukcesas organizi ion por fari ĉe niaj kunvenoj. Antaŭlonge, ni kutimis legi ion el libro. Lastatempe, ni nur babilas, kiu estas bone, sed estas tro malfacila por la komencantoj. Eble ni faru ludon kiel "pomoj al pomoj" aŭ lupfantomo. Mi ne scias kion fari. Malgaŭ tio, ege plaĉas min ke ni havas sukcesan grupon. Nia komunumo estas bela kaj afabla. Kia ĝojo!

by limako

Wikibump

limako's picture

Zamehof Wikibump: Search traffic spike at Wikipedia on Esperanto Day.Zamehof Wikibump: Search traffic spike at Wikipedia on Esperanto Day.There was a post at BoingBoing about WikiBumps, meaning a giant jump in traffic at Wikipedia as the result of some event in the media. I followed up with links to the pages about Esperanto Day, including the graphic pictured here, which represents the traffic spike of people looking for more info on L. L. Zamenhof. You can also look for your own Wikibumps.

by limako

Farbskatol bezonas administradon

limako's picture

Antaŭ kelkaj jaroj, oni starigis Farbskatol' kiu estas iomete kiel Youtube por Esperantaj aferoj. Mi eĉ afiŝis mallongan reklamon pri ARE tie antaŭ kelkaj jaroj.

Laste, mi komencis ricevon lavangon da spamaj mesaĝoj de farbskatol. Kiam iu provas afiŝi spaman komenton, ĝi sendas mesaĝon al la aŭtoro de la filmeto por averti ilin ke la komento estas spamaĵo. Mi sendis du mesaĝojn por plendi al la administrantoj, sed ne ricevas respondon.

Ĝi denove memorigas min pri tio ke, en Esperantujo, ni ne sufiĉe provizas por daŭre subteni niajn retpaĝarojn.

Aparte -- ĉu iu alia scias kiel atingi la administrantojn de Farbskatol'?

by limako

Re-aliĝon al E-USA kaj UEA

limako's picture

Mi sukcesis re-aliĝi al Esperanto-USA kaj UEA ĉifoje antaŭ la fino de la jaro. Mi ricevis hodiaŭ rememorigan mesaĝon de UEA pri realiĝo kiu enhavis ligilon al nova faldfolio pri tio, kion UEA faras por Esperanto.

Mi foje plendas ke Esperanto-USA ne faras sufiĉe por antaŭenigi Esperanton. Precipe, mi plendas ke Esperanto-USA estas "serva" organizaĵo kaj emas respondi. Mi kredas ke ni devas memstare agi por Esperanto, se ni volas kreski kaj sukcesi kiel organizaĵo.

Samtempe, kiam mi verkis la enketon ĉisemajne, mi devis agnoski ke Esperanto-UEA fakte multon faras. La servoj kiujn ni ofertas estas gravaj kaj la fakto ke la organizaĵo ofertas ilin donas iom da certeco ke ili daŭros -- unu el la plej gravaj problemoj pri la nuna kapablo de individuoj provizi servon pere de la reto estas ke, kiam tiu ne plu volas aŭ povas fari, la servo ofte malaperas.

Do, mi vokas ke ĉiuj subtenu sian landan asocion: aliĝu! Ankaŭ indas aliĝi al UEA. Ni bezonas internacian organizaĵon. Same kiel E-USA, UEA ankaŭ tro emas nur provizi servojn kaj respondi, sed pli kaj pli mi vidas kuraĝigajn indikojn ke oni rekonas la neceson agi.

by limako

Publika libro donado

limako's picture

Esperanto-libro Kiam mi estis komencanto, mi veturis tra Kalifornujo kaj ofte vizitis vendejojn de malnovaj libroj kaj esploris ĉu ili havas Esperantajn librojn. Foje mi trovis verajn trezorojn, ekz Wini-la-Pu kaj la Esperanto-gramatiko de Cox. Ofte ankaux estis ekzempleroj de la malnovaj lernolibroj de Connor kaj aliaj. Antaŭnelonge, mi konstatis ke tiuj libroj ankoraŭ sidis sur mia breto. Mi cerbumis iomete kaj elpensis utilan rolon por ili.

Ĉe nia biblioteko, estas bretaro kie la biblioteko fordonas librojn kaj revuojn kiujn ili ne plu deziras. La publiko ankaŭ rajtas lasi librojn tie. Mi decidis unuope lasi Esperantajn librojn tie ĝis ili foruziĝas. Mi metis unu libron tie antaŭ du semajnoj kaj, kiam mi eliris la bibliotekon, ĝi estis jam malaperinta. Mi forgesis intertempe, sed nun lasas alian libron sur la breto kaj ni vidu kiom longe ĝi restos antaŭ ol mi devos remeti alian.

En la libroj, mi metis kelkajn kartetojn kiuj reklamas nia lokan grupon. Eble iu venos al baldaŭa kunveno kiu volas uzi sian libron por lerni Esperanton. Mi rajtas almenaŭ revi, ĉu ne?

by limako

La Misvojo

limako's picture

Antaŭ kelkaj jaroj, mi havis la bonŝancon vidi Duncan Charters ŝajnigi ke li parolas Esperanton kun diversaj naciaj akĉentoj. Sed tiu ĉi eble eĉ pli bonas. Jen filmeto en kiu Duncan kaj André Müller parolas en Berlino. La dua parto plej bonas, en kiu ili legas la vortojn de la parodia poemo La Misvojo. Ĝuu!

by limako

Gazetoteko Lanti

limako's picture

Mi trovis hodiaŭ la Gazetotekon Lanti, kiu estas arĥivo de malnovaj novaĵleteroj. Estas skanitaj ekzempleroj de novaĵleteroj, precipe de la 1950aj jaroj, sed foje pli novaj kaj pli malnovaj. Kelkaj estas de la 20aj jaroj, kaj kelkaj inter la 2000-aj jaroj. La plej bedaŭrinda fakto estas ke (almenaŭ laŭ la kalkulilo, nur 31 homoj vizitis la retpaĝaron ekde 2003. Ĉu vere?

by limako

Videos of Zamenhof Symposium Presentations

limako's picture

I have posted Zamenhof Symposium Videos as a drupal "book" that has as subpages the 5 presentations by the speakers: Zamenhof and the Shadow People, Zamenhof and Humility, The Construction of Language, Psychological Aspects of Zamenhof, and Zamenhof's Legacy.

They're a little uneven and the first few lack the audience questions. I also ran into some problems with the drupal video module and theming. It is currently kind of a hack to make it work at all. At some point, I may be able to make things work a bit better. But, for the moment, just enjoy!

by limako

Nek fiŝo nek birdo / Neither fish nor fowl

limako's picture
My name is Steven Brewer and I speak Esperanto. Mia nomo estas
Steven Brewer kaj
mi parolas Esperanton...
Anyone who's learned Esperanto in the United States knows what I'm talking about. When you tell people that you speak Esperanto, you get looks of stunned disbelief. Or they just politely look away and change the subject. You might as well say you worship Satan. Worshiping Satan might actually be preferable... Oni kiu lernis Esperanto en usono scias tion, pri kio mi parolas. Se vi diras ke vi parolas Esperanton, oni rigardas vin sen kompreni. Aŭ ili rigardas for kaj ŝanĝas la temon. Pli bone diru ke vi preĝas al Satano. Preĝi al Satano eble preferindus...
I told a famous computer scientist once that I wrote haiku in Esperanto. He snorted derisively. "You want to make sure that no-one can read them?" he laughed. Mi diris al konata komputila sciencisto ke mi verkas hajkojn Esperanto. Li ridis moke. "Vi volas certigi ke neniu povas legi ilin?" li diris.
Most people in the United States have never heard of Esperanto -- or at best they don't know what it means. Most have the idea that Esperanto is some kind of incomprehensible gibberish. Even people who have heard of Esperanto often believe it is some kind of failed utopia: a hopeless dream that was doomed to failure. Almost no-one knows what Esperanto actually is. La plejmulto da homoj en usono neniam aŭdis de Esperanto -- aŭ almenaŭ ne scias kio ĝi estas. Multaj kredas ke ĝi estas iu ne komprenebla babilado. Eĉ oni kiu aŭdis pri Esperanto, ofte kredas ke ĝi estas iu perdita utopio kiu frakasigis. Preskaŭ neniu scias kio ja estas Esperanto.
Esperanto is a language that is easy to learn. It was initially created as a project by one man, Ludoviko Zamenhof, who was born 150 years ago today. But today, Esperanto is a language -- like any other -- that you can learn to read and speak. There are magazines and books and websites in Esperanto. There is an Esperanto-speaking community of people around the world, who share a delightful common language. About half my Facebook friends speak Esperanto... Esperanto estas lingvo kiun oni povas facile lerni. Kreis ĝin unu viro, Ludoviko Zamenhof, kiu naskiĝis antaŭ 150 jaroj hodiaŭ. Hodiaŭ Esperanto estas lingvo -- kiel iu alia -- kiun vi volas lerni por kaj paroli kaj legi. Ekzistas revuoj kaj libroj kaj retpaĝaroj en Esperanto. Kaj ekzistas Esperanto-parolanta komunumo de homoj ĉirkaŭ la mondo, kiuj dividas belan komununan lingvon. Proksimume duono el miaj Facebook-amikoj parolas Esperanton...
In other countries, Esperanto doesn't carry the same level of opprobrium. I remember when I was in Brazil, there was a general acknowledgment of Esperanto as a good idea. "Legal!" people would say (That's how you say "Cool!" in Brazil.) "I always meant to learn Esperanto." En aliaj lingvon oni ne tiom malestimas Esperanton. Mi memoras kiam mi estis en Brazilo, oni ĝenerale traktis Espereanto kiel io lerninda. "Legal!" oni dirus (tiel oni diras "mojosa!" en Brazilo.) "Mi ĉiam intencis lerni Esperanton."
It's hard to appreciate Esperanto if you've never tried to really speak a second language fluently. I studied Spanish for 10 years and became barely fluent. I achieved the same level of fluency in Esperanto in about 6 months. Esperanto really is easy to learn. Oni malfacile komprenas la valoron de Esperanto se oni neniam provi lerni lingvon ĝis flueco. Mi studis la hispanan dum 10 jaroj kaj apenaŭ atingis fluecon. Mi atingis la saman nivelon de fluecon en Esperanto pos ses monatoj. Esperanton oni vere facile lernas.
The first time I really appreciated the magic of Esperanto, I was in Slovakia attending a meeting of scientists. There were scientists from 26 different European countries: we could all talk to one another fluently in Esperanto. It was like magic! There were some representatives from the local community and they couldn't see it it all: it was just 26 foreigners speaking a foreign language to them. La unua fojo ke mi vere rekonis la magion de Esperanto, mi estis en Slovakio por kunveno de sciencistoj. Estis tie sciencistoj de 26 malsamaj eŭropaj landoj: ni povis paroli unu la alian flue en Esperanto. Estis magie! Estis kelkaj homoj de la loka registaro kaj ili tute ne povis vidi kio estis: al ili estis nur 26 fremduloj kiuj parolas fremdan lingvon.
People who speak Esperanto want their language to be acknowledged as a valid object of study. Unfortunately, the way disciplines get parsed up, Esperanto generally gets left out. Although there are some Esperanto speakers almost everywhere, there aren't very many in any once place. Esperanto isn't one of the traditional languages. Esperanto isn't a "natural language" like linguistics faculty want to study. And Esperanto is just a footnote to history. Oni kiu parolas Esperanto volas ke sia lingvo estu agnoskita kiel valida studobjekto. Bedaŭrinde, tiel, kiel fakoj dividiĝas, Esperanton oni kutime forlasas. Kvankam Esperantistoj estas ĉie, ne estas multe da ili ie ajn. Esperanto ne estas unu el la tradiciajn lingvoj. Esperanto ne estas "natura" lingvo kiel la lingvistaj fakuloj volas esplori. Kaj Esperanto estas nur piednoto al la historio.
That said, Esperanto now has more than 100 years of its own history. Esperanto is the only artificial language to outlive its creator. Esperanto has a community of speakers with members from nearly every country. Every year, the body of translated and original literature in Esperanto grows. Esperanto is an interesting phenomenon: Esperanto is worthy of study. Tiel dirite, Esperanto nun havas pli ol 100 jaroj de sia propra historio. Esperanto estas la nura artefarita lingvo por supervivi sian kreinton. Esperanto havas komunumon de parolantoj de preskaŭ ĉiu lando. Ĉiujare, la korpo de tradukitaj kaj originalaj literaturaĵoj kreskas. Esperanto estas interesa fenonmeno. Esperanto meritas studadon.
But, neither fish nor fowl, Esperanto is neglected by higher education. Blinded by their prejuidices, Esperanto remains in the shadows. It's time to recognize Esperanto as worthy of intellectual curiosity. Colleges and Universities should offer Esperanto as a course of study. Sed, nek fiŝo nek birdo, Esperanton preteratentas altlernejoj. Blinditaj per antaŭjuĝoj, Esperanto restas en la ombroj. Jam temp' estas rekoni Esperanton kiel scivolindaĵo. Kolegioj kaj universitatoj ofertu Esperanton kiel studobjekto.
by limako

Contact us / Kontaktu Nin

Contact Us / Kontaktu Nin: eusa@esperanto-usa.org

Landa Kongreso * 2017 June 30 - July 3 * Annual Congress

EO Esperanto: La Landa Kongreso 2017 okazos en Raleigh, Nord-Karolino, Usono, 2017 ekde la 30-a de junio ĝis la 3-a de julio, 2017.
Retpaĝaro: https://landakongreso.org
Por aliĝi, vidu: Aliĝilo

EN English: The Annual US Esperanto Congress 2017 will be in Raleigh, North Carolina, USA, Jun 30 - July 3, 2017.
Website: https://landakongreso.org
To sign up, see: Registration

NASK * 2017 jul 4 - 13 * Summer Courses

EO Esperanto: La bonega kursaro NASK - Nord-Amerika Somera Kursaro okazos de la 4-a de Julio ĝis la 7-a de Julio ĉe Raleigh, Norda Karolino, ĉe la Universitato William Peace. Por vidi pli da detaloj aŭ aliĝi, klaketu ligilon NASK.

EN English: The excellent North American Esperanto Summer Courses (NASK), will be happening from July 4 to 13th, at William Peace University, in Raleigh, North Carolina. To see more details or sign up, click on NASK.

Poll

Which NASK is best for you?
one week ($800)
59%
two weeks ($1500)
14%
three weeks ($2100)
27%
Total votes: 715
Premium Drupal Themes by Adaptivethemes