Skip to main content

Protokolo 2010

PROTOKOLO, 2010 ESTRAR-KUNSIDO

2010 LANDA KONGRESO, VAŜINGTONO D.K.

(BETESDO, MARILANDO)

28-a majo, 2010Estraranoj ĉeestantaj:

Philip DORCAS, Prezidanto
Julie SPICKLER, Sekretario
Christopher ZERVIC, Kasisto
D. Gary GRADY
Haruo ROS'
Julie WINBERG


Estraranoj ne ĉeestantaj:

Ĵenja AMIS
Mar CARDENAS
Anjo HARLOW
Tor KINLOK
Orlando RAOLA
Tim WESTOVER, Vic-prezidanto


Je la komenco de la kunsido, la Prezidanto anoncis, ke mankas al ni kvorumo, kaj laŭ statuto, krom por “urĝaj aferoj,” ĉiuj voĉdonadoj devus esti faritaj poste, per ret-mesaĝo aŭ alia rimedo. La membraro povas aprobi la proponojn pri la buĝeto kaj dank-rezoluciojn dum la Afer-kunsido.

La komitato por kalkuli la balotilojn estis starata de Julie WINBERG kaj Haruo ROS', kun Bill HARRIS, Direktoro de la C.O. Ili faros la taskon tuj post la bankedo; ĉiuj balotiloj devas esti donata al B. HARRIS antaŭ la komenco de la bankedo.

Pri komitatoj, la aktuala estro de la Dauxra Kongresa Komitato estas Ron GLOSSOP, post la rezigno de Jim HENRY.

Steve BREWER serĉis retkonekton por la kunsido, sed ne trovis. Julie WINBERG kontaktis membron de la hotela stabo, kiu diris, ke la kosto en la kunven-ĉambro estus po $250. La Estraro ne konsentis pri tio, sed S. BREWER demandis, kiom kostus nur unu ligon – kaj ŝi diris, ke estus por ni senkosta, kaj aranĝis ligon. Tiam S. BREWER sukcese retligis. Post peto de J. WINBERG, ŝi ankaŭ konsentis alporti kafon kaj manĝetojn al la ĉambro senkoste. La Estraro dankis kaj ŝin, kaj Julie WINBERG.

Filipo DORCAS raportis pri la Manlibro de Estraranoj, verkita de Ellen EDDY antaŭ ĉirkaŭ 20 jaroj. Filipo rekomendis, ke ĝi estu redaktota por ĝisdatigi ĝin, kaj poste ke ni metu ĝin sur la retlokon de E-USA. Bill HARRIS diris, ke la partoj pri la komitatoj kaj la estraranoj jam estas tie, kaj ankaŭ en la jara Membrolisto.

Filipo ankaŭ diris, ke kandidatoj por la estraro devus legi ĝin, tiel ke ili pli bone komprenus la oficon; kaj ke ĉiu estrarano havu propran ekzempleron, por gvidi nian agadon. D. Gary GRADY menciis, ke ankaŭ helpus kompreni la buĝeton.

Bill HARRIS raportis pri la aktualan staton de la Centra Oficejo. Li diris, ke la Oficejo funkcias glate, sen grandaj problemoj krom ke kelkfoje mankas al li tempo por fari kelkajn taskojn. Anjo HARLOW venas 1 – 2 fojoj semajne por labori kiel Arhxhivisto. La Libroservo funkcias bone; Russ WILLIAMS multe helpas pri novaj titoloj kaj recenzoj. B. HARRIS nun havas eblecon kontroli la libroŝtokon komputile, por bontempe remendi elĉerpitaj titolojn.


Li diris, ke la plej grandan ŝanĝon estas, ke la retpaĝo de la Libroservo montras al ĉiu membro kiu havas konton, kiom da mono restas tien – oni ofte forgesas, ĉu oni havas monon, kiu tiu volus uzi por aĉeti librojn, kaj nun la sistemo rememorigas tiun.


Li rememorigis la estraron, ke en 2009 la estraro kreis kampajnon por informpetantoj, tiel ke ili ricevos 3 ekzemplerojn de la Bulteno senpage. Ĝis nun la rezultojn ne estas analizataj. Li diris, ke la kampajno devus dauriĝi dum unu jaro plu, kaj ke ni devos kalkuli kiom membriĝis, kiom malaperis, k.t.p. kompare al la statistikoj antaŭ la kampajno.


Li ankaŭ raportis, ke kauze de la ekonomia krizo, la konstruaĵo en kiu la C.O. longtempe restis iĝis denove luebla, je la malalta kosto, kiun ni pagis antaŭe: po $1300 monate. Pro tio, la buĝeto devas esti iom ŝanĝata.


Filipo DORCAS dankis al Bill HARRIS pro lia bona kaj granda laboro; Bill ankaŭ dankis al Steve BREWER kaj Tim WESTOVER, pro ilia helpo ĉe la retbutiko kaj E-USA retloko ĝenerale.


Prezidanto DORCAS donis la nomojn de la E-USA membroj, kiuj forpasis dum la pasinta jaro. Ili estas:

Suzanne Sarlette
Forpasis in Oktobro, 2009
Esperanto-Societo de Orienta Iovao
(Eastern Iowa Esperanto Society)


Melvin Long, de Missoula, Montano<
Dumviva membro de Esperanto-USA
Forpasis in Septembro, 2009 pro kancero.


Doktoro Charles Simon, de Beachwood, Ohio

Forpasis la 9an de junio, 2009
Instruis Esperanto ĉe Sorbonne en Francujo.
Instruis Esperanto en publikaj lernejoj en Cleveland Heights, Ohio
Organizis la landan kongreson de EANA (la antaŭ landa asocio en Usono) en 1938

Filipo DORCAS diris, ke D-ro SIMON estis gravulo en nia movado, ne nur pro la supraj agadoj, sed ankaŭ, ke kiam Lidia ZAMENHOF estis studento en Usono, en 1938, li klopodis helpi ŝin pli validi ŝian vizon, tiel ke ŝi ne devus reveni al nazia Germanujo. Bedaŭrinde, liaj penoj ne sukcesis.


La sekvanta tagordero estis dankrezolucioj. Christopher ZERVIC voluntulis fari ilin, por danki al la LKK kaj la hotelo, kaj ankaŭ fari rezolucion por doni Honoran Membrecon al s-ro Peter BENSON, por honori lian laboron krei vortaron. Laŭ F. DORCAS, li legis ciun vorton kaj definon en la Plena Ilustrita Vortaro, kaj kontrolis, kiu estus la plej ĝusta kaj korekta angla vorto (aŭ vortoj), uzante nu nur britajn sed precipe usonajn anglajn signifiojn. La rezulto, la tre utila Comprehensive English-Esperanto Dictionary, estas tiel populara, ke la ŝtoko en la C.O. estas nun preskaŭ elĉerpita. :La Eldona Komitato, kiun estras Tim WESTOVER, pretiĝas redakti kaj eldoni novan eldonon.


Pri la nova grafika identeco de E-USA, C. ZERVIC raportis, ke li petis ideojn kaj finfine elektis tiun, kiu estis sur T-ĉemizo de S. BREWER. Steĉjo metis ĝin en SGV formaton, kaj ĝi nun aperas en la hejmpaĝo de nia retloko. C. ZERVIC aldonis, ke lokaj grupoj rajtas uzi ĝin en siaj flugfolioj k.t.p., kaj ankaŭ diris, post demando de F. DORCAS, ke li kontrolos, ĉu la simbolo devus registrata, por gardi kontraŭ misuzon.


Steĉjo BREWER parolis pri la retloko, pri la programo kiun estas uzata, Drupal/Newswire, kiu havas avantaĝojn pri la aspekto kaj enhavo de la retpaĝaro. Li diris, ke li nun redesegnas la retpaĝaron por plisimpligi ĝin. Li ankaŭ diris, ke li trovis novan, pli bonan, firmaon (Dreanhouse) por la servilo, per kiu ni havos nian propran maŝinan eron, La malnova servilo ofte estis tre malrapida; la nova ne havos tiun problemon. Bill HARRIS diris, ke la kosto estas iom pli granda, sed ne tiom, kiom estus se ni havus nian propran memstaran servilon, kaj ni nun povos multe pli profesie servi niajn membrojn.


Steĉjo menciis, ke iuj plendas pri la slogano “Esperanto, the international language that works.” Estis ŝercaj sugestoj por alternitivoj: “Esperanto –we're still here:” “Esperanto: we aren't dead yet;” kaj “Esperanto: because we are all people who hope” (ne tiel ŝerca!).


Jed MELTZER anoncis, ke “Caribou Coffee” estas la oficialan kafon de la Kongreso, kaj ke rabato po15% estas havebla ĉe la kafejo de Caribou Coffee, unu strato for de la Kongresejo; kaj ke li havas liston de lokaj restoracioj.


Filipo DORCAS rimarkis, ke dank' al la penoj de Harold GOODMAN, aperis programeron ĉe Nacia Publika Radio pri la cent-jara datreveno de la Universala Kongreso en Vaŝingtono, D.K. – kiu estis ege bona senkosta reklamo.


Bill HARRIS parolis pri ideo el la Membreca Komitato: fari ligon kun Lernu.net. Li jam proponis la ideon al Lernu.net, kaj ili diris, ke ni povas aĉeti reklamon kontraŭ $3600/jare, kun grafikaĵo. En la buĝeto estas mono por reklami, kaj estus ankaŭ bone subteni Lernu.net.


Chris ZERVIC sugestis, ke ni ankaŭ metas reklamojn en Facebook kaj Twitter. Bill HARRIS diris, ke oni bezonas kelkajn tagojn ĉiutage por viziti kaj enmeti ion. Julie SPICKLER sugestis, ke ni kontakti junulon por peti voluntulan helpon. Chris ZERVIC diris, ke tiu estus bona por aktivigi tiun; kaj diris, ke li faros, ke ni havi kontojn ĉe Facebook kaj Twitter, por anonci aferojn, novajn librojn, kongresojn, k.t.p.


La Estraro nun komencis diskuti la buĝeton, kiu laŭleĝe ni devas fari angle. La Protokolo montras tion.


Christopher ZERVIC explained the format of the budget, including the recent history which includes the change in fiscal year to the calendar year. Gary GRADY reported that overall, the income was better this year than in recent years, when various stocks held in our accounts collapsed. The income from the all the different funds should remain constant, or perhaps improve somewhat. Bill HARRIS said that the income from catalog sales hasn't been impacted by the recession, and should be about the same; likewise membership dues. There was general discussion and information about the difference between restricted funds, whose income can be spent only for specific purposes, and unrestricted funds. In general, the Treasurer, Director of the Central Office, and the Chairman of the E-USA Capital Fund Investment Committee (D. Gary GRADY), reported that we can expect income for the current year to be roughly the same as last year's income. There was hope that the Landa Kongreso, to be held in San Francisco in 2011, will be well-attended and produce extra income.


In discussing expenses, it was decided to maintain the $5000 budgeted for advertising Esperanto, but to use it in new ways (for example, Lernu.net, advertising at some conventions such as science fiction cons, etc.) The Board agreed that we should stop paying taxes on the land in El Paso donated to ELNA years ago which is basically worthless. D. Gary GRADY, who has been involved with this matter for years, assured us that although the county will try fo force us to pay, if we ignore their threats they will eventually simply seize the land and we'll be done with it. President DORCAS said that the Estraro must vote on this online, since a quorum was lacking.


Because of the relocation of the Central Office back to the building which had originally been scheduled for redevelopment, the cost of rent has been stabilized at the lower rate charged earlier – $1300 per month – which changed the budgeted figure for office rent very favorably. The budget was balanced without difficulty, with some funds becoming available for various projects.


Post tagmeza paŭzo, D-ro Humfri TONKIN parolis pri la UEA – UN oficejo en Nov-Jorko. Li priskribis la historion de la oficejo, kiu estas en dividata oficejo en konstruaĵo tuj apud granda UN-a konstruaĵo. La oficejo estis fondita antaŭ multaj da jaroj por rilati inter la UN kaj Esperanto. Dum jaroj, S-ino Rochelle GROSSMAN, emerita UN-laboranto, volontulis estri la (tre malgrandan kaj mallŭksan) oficejon.


Sed dum la 1990-jaroj, ŝi malsaniĝis, kaj la aferoj de la oficejo estis neglektataj, kaj la oficala organizaĵo UEA of New York troviĝis en malfacila ŝtato. Neil BLONSTEIN renoviĝis la agadon de la oficejo. La problemo nuntempe estas, ka UEA of New York tenas la lu-kontrakton. La advokato diras, ke plej bone estus fondi novan organizaĵon; sed tio estus tre multekosta, po miloj da dolaroj, por fari.


Do, D-ro TONKIN sugestis, ke E-USA fariĝu la luanto de la oficejo (kiu konsistas de tablo, seĝo, breto, ŝranko, kaj telefono), kontraŭ kosto de ĉirkaŭ $300 monate, inkluzive telefon-servadoo Tiam UEA havus taskon kovri la koston; la Esperantic Studies Foundation (ESF) povus ankaŭ pruntedoni monon al la UEA-NY oficejo.


Sekvis diskuton pri detaloj kiel asekureco (kiu nun ne estas inkluzivata en la lu-kontrakto), kiu en UEA aprobos la aranĝon, kaj kiam (estos farata per la UEA Estraro); kaj kion faras la oficejo. D-ro TONKIN diris, ke la celo estas influi la UN-on favore al Esperanto, per skribataj materialo kaj persona kontakto. Li diris, ke ili volas starigi retpaĝaron por usonaj esperantistoj. Li diris, ke estus tre utile informi la membraron de E-USA pri la agado de UEA-NY/UN.


La sento de la Estraro estis pozitiva, kaj la decido estis prezenti la ideon al la membraro dum la Afer-kunsido. S. BREWER verkis la jenan rezolucion: Moved, that Esperanto-USA agree to sign and pay the rental agreement and expenses for the UEA office in New York, contingent upon agreement that UEA will provide funds for any expenses not covered by local fundraising, por prezento por la aprobo de la membraro ĉe la Afer-kunsido.


Prezidanto DORCAS nun parolis pri la deĵorperiodo de la Prezidanto kaj la Vic-prezidanto, kiuj nun finiĝas samjare. Post iom da diskuto inter S-ro DORCAS, Chris ZERVIC, kaj Steĉjo BREWER, C. ZERVIC diris, ke li prezentos la situatcion al Tim WESTOVER, la Vic-prezidento, por lerni lian opinion; kaj Filipo DORCAS diris, ke la solvo povas esti certigi, ke kanditatoj por la posteno ricevos la Manlibron de la Estraro frue.

Sekvis diskuton pri la celoj de la Estraro kaj la organizaĵo estontece. D. Gary GRADY rimarkis, ke estas facile fari planojn; pli malfacile sekvi la planojn. F. DORCAS sugestis, ke anstataŭ pensi pri dek-jara (aŭ eĉ jara) plano, ni pensu pri 3-monata plano – tiel oni vidos rezulton baldaus, aĉevas ion, kaj pretas fari aliajn paŝojn.


La projektojn, kiujn sugestis Chris ZERVIC, D. Gary GRADY, Steĉjo BREWER, Bill HARRIS, kaj Filipo DORCAS, estis:

 • ĝisdatigi la Manlibron de la Estraro kaj meti ĝin en la retloko de E-USA
 • okazigi kunvenojn de la Estrarioni nter LK-ojn, prefereble per malmultekosta rimedo, ekz. Rete aux telefone;
 • kontakti eksmembrojn, kiujn ne re-aliĝis spite de la penoj de S-ro HAERIS;
 • ke la membroj de la Estraro faru blogojn en la ret-paĝaro dum la kvarono de la jaro por informi ĉiujn pri ilia agado;
 • transdoni la E-USA retpaĝaro el Hyperware al Dreamhouse.  La kunsido de la Estraro finis je la 16:30.

  Protokolo donita la 13an de julio de Filipo Dorcas, prezidanto, pro la bona laboro de Julie Spickler, la sekretariino de Esperanto-USA.

 • by filipo

  Contact us / Kontaktu Nin

  Contact Us / Kontaktu Nin: eusa@esperanto-usa.org

  Landa Kongreso * 2017 June 30 - July 3 * Annual Congress

  EO Esperanto: La Landa Kongreso 2017 okazos en Raleigh, Nord-Karolino, Usono, 2017 ekde la 30-a de junio ĝis la 3-a de julio, 2017.
  Retpaĝaro: https://landakongreso.org
  Por aliĝi, vidu: Aliĝilo

  EN English: The Annual US Esperanto Congress 2017 will be in Raleigh, North Carolina, USA, Jun 30 - July 3, 2017.
  Website: https://landakongreso.org
  To sign up, see: Registration

  NASK * 2017 jul 4 - 13 * Summer Courses

  EO Esperanto: La bonega kursaro NASK - Nord-Amerika Somera Kursaro okazos de la 4-a de Julio ĝis la 7-a de Julio ĉe Raleigh, Norda Karolino, ĉe la Universitato William Peace. Por vidi pli da detaloj aŭ aliĝi, klaketu ligilon NASK.

  EN English: The excellent North American Esperanto Summer Courses (NASK), will be happening from July 4 to 13th, at William Peace University, in Raleigh, North Carolina. To see more details or sign up, click on NASK.

  Premium Drupal Themes by Adaptivethemes