Skip to main content

Esperanto-Tago en la pola

|ca|de|en|es|fa|fr|it|nl|pl|pt|ru
W dzień Esperanta, 15-go od grudnia 2008, proponujemy wszystkim blogerą stworzenie dwujęzycznego bloga, w swoim narodowy języku i w międzynarodowym języku Esperanto. Blog powinien omawiać językowe problemy z perspektywy domu, miasta, kraju, lub okolicy. Celem jest zwiększenie publicznej percepcji problemów językowych w 21-ym wieku, włączając: brak komunikacji, nieporozumienia, zanikanie języków mniejszościowych i kulturowej świadomości, wysoki koszt usług tłumaczeniowych, itp. Je la Esperanto-Tago, la 15a de decembro 2008, ni proponas ke blogistoj ĉie verku afiŝon por sia blogo kiu estas dulingva, en sia denaska/nacia lingvo kaj en la Internacia Lingvo Esperanto. La afiŝo diskutu lingvajn problemojn de la vidpunkto de la hejmo, urbo, lando, aŭ regiono. La celo estas pligrandigi la publikan ekkonon de la defioj de lingvo je la 21a jarcento, inkluzive: manko de komunikado, miskompreno, perdo de minoritataj lingvoj kaj kultura identeco, alta kosto de tradukaj servoj, ktp.
 
Wróć tu ponownie aby zaczerpnąć informacji jak uczestniczyć w tej akcji, włączając: obrazki i przyciski dla stron WWW, jak zakomunikowąc swoją gotowość brania udziału. Tu można znaleźć też środki, których nieesperantyści mógą własnoręcznie używać aby przetłumaczyć swój blog na Esperanto, formularz pozwalający związać esperantystów z nieesperantystami dla pomocy w tłumaczeniu przed dniem Esperanta, oraz spis wszystkich blogów uporządkowany regionalnie dla lepszego przeglądania. W celu koordynacji została utworzona lista mailingowa. Revenu poste por novaj informoj pri kiel partopreni, inkluzive, ret-bildoj kaj ret-butoj por reklami vian pretecon partopreni, rimedoj kiujn ne-esperantistoj povas uzi por provi traduki sian afiŝon mem en Esperanton, plenumilo kiu parigos ne-esperantistoj kun esperantistoj por helpi je la tradukado antaŭ Esperanto-Tago, kaj listo kiu enhavos ĉiujn afiŝojn laŭ regiono por facile trovi ilin. Ni starigis epoŝtliston por kunordigi nin.

by limako

Contact us / Kontaktu Nin

Contact Us / Kontaktu Nin: eusa@esperanto-usa.org

Landa Kongreso * 2017 June 30 - July 3 * Annual Congress

EO Esperanto: La Landa Kongreso 2017 okazos en Raleigh, Nord-Karolino, Usono, 2017 ekde la 30-a de junio ĝis la 3-a de julio, 2017.
Retpaĝaro: https://landakongreso.org
Por aliĝi, vidu: Aliĝilo

EN English: The Annual US Esperanto Congress 2017 will be in Raleigh, North Carolina, USA, Jun 30 - July 3, 2017.
Website: https://landakongreso.org
To sign up, see: Registration

NASK * 2017 jul 4 - 13 * Summer Courses

EO Esperanto: La bonega kursaro NASK - Nord-Amerika Somera Kursaro okazos de la 4-a de Julio ĝis la 7-a de Julio ĉe Raleigh, Norda Karolino, ĉe la Universitato William Peace. Por vidi pli da detaloj aŭ aliĝi, klaketu ligilon NASK.

EN English: The excellent North American Esperanto Summer Courses (NASK), will be happening from July 4 to 13th, at William Peace University, in Raleigh, North Carolina. To see more details or sign up, click on NASK.

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes