La oka Mez-Kanada renkontiĝo en Esperanto (MeKaRo) okazos en Tririvero, Kebekio, de la 22-a ĝis la 24-a de Majo. Tririvero estas agrabla urbo borde de la riverego Sankta Laŭrenco. Ĉiuj eventoj okazos en la ĉirkaŭaĵo de la kunvenejo (la Domo Hertel), historia konstruaĵo en la malnova urbo.

Oni povos tranokti ĉe diversaj gastejoj, junula gastejo aŭ hotelo. Vi devos mem mendi vian tranoktadon; informoj troviĝas ĉe la retejo sube.

La programo inkluzivas ekskursojn (al muzeo pri popolkulturoj, al malnova malliberejo, ktp), prezentojn, kulturan vesperon, kaj vespermanĝo en historia restoracio. La Esperanto-grupeto de Tririvero estas tre entuziasma bonvenigi vin. Vidu detalojn ĉe http://esperanto.qc.ca/eo/mekaro8.