Skip to main content

limako's blog

Kial partopreni la Landan Kongreson

limako's picture

Surprizis min la rezultoj de la enketo pri la landa kongreso. El la ~200 homoj kiuj rigardis ĝin, 41 respondis el kiu 17 diris ke ili venos, 8 diris eble, kaj 16 trovis iun kialon por ne veni (eĉ por partopreni volapükan kongreson en flosanta urbo super Venuso). Estas multaj kialoj por veni, sed mi volas klarigi nur kelkajn kialojn por partopreni la landan kongreson.

by limako

Artikolo Aperas ĉe Language Magazine

limako's picture

Dum la aŭtuno, d-ro Robert Read kaj mi kunlaboris por verki artikolon por Language Magazine. La artikolo, Who Knows Where Esperanto Might Lead? aperas en la aprila kajero. Ĝi temas la tiel-nomatan propedeŭtikan efikon de Esperanto: la hipotezo ke lerni Esperanton faciligas la lernadon de aliaj lingvoj.

by limako

Positive media spin on Esperanto?

limako's picture

I was interested to see an article in Bloomberg today that mentions Esperanto. I believe it represents a more positive take on Esperanto than previously.

by limako

Revuo Esperanto

limako's picture

Estas artikolo ĉe Libera Folio pri tridek jaroj da ŝrumpado de la revuo Esperanto. Oni citas min ĉe la finaĵo de la artikolo:

Pri similaj organizaĵoj en Usono, oni nun diras, ke ili scias pri la alproksimiĝo de la glaĉero, sed daŭre insistas konstrui domon en ĝia vojo. Nun oni devas esti blinda por ne agnoski, ke necesas ĝisfunde ŝanĝi la bazon de la Universala Esperanto Asocio.

by limako

Kien UEA?

limako's picture

En la artikolo Dumviva membro de UEA – Dum kies vivo?, la aŭtoro Peter Weide faras distingon (originale de Tonkin) inter "membroserva" kaj "celserva" organizaĵo. En la "celserva" organizaĵo, kiel pritraktas Tonkin, oni varbu homojn por finance subteni ke oni atingu celojn. Sed ekzistas aliaj eblecoj ankaŭ.

by limako

Vizito al NovJorko je la 11a de Aprilo

limako's picture

Je la 11a de aprilo, mi proponas Esperanto-tagon en NovJorkUrbo. Mauro la Torre vizitos NovJorkon tiam kaj grupo de ni el Amherst veturos tien dum la tuta tago por renkonti lin kaj turisti. Kial ankaŭ vi ne venos? Ni kune vizitu la muzeojn kaj vidindaĵojn de Esperantujo! Mi kreis paĝon por aliĝi se vi volas ricevi ĝisdatigojn pri la planoj dum ili disvolviĝas.

by limako

Per flugiloj de facila vento...

limako's picture

Hieraŭ okazis nia semajna kunveno en Amherst. Mi estas laste tre okupita ĉe la oficejo kaj, pro tio, ne sukcesis prepari ion por fari dum la kunveno. Ni, do, simple babilis gaje.

Venis aparte du novuloj al nia kunveno. Fakte, mi dum sufiĉe longe konas ambaŭ, sed ili neniam antaŭe venis al unu el niaj semajnaj kunvenoj. Ambaŭ veturis proksimume horon por partopreni. Ili iom bedaŭris ke ĉe sia regiono ne estas Esperanto grupo.

by limako

Interactive Atlas of Endangered World Languages

limako's picture
UNESCO has recently published an Atlas of Endangered World Languages that uses google maps to plot the locations of threatened language communities around the world. The US has 191 threatened languages, of which 54 are already believed to be extinct. Most are in the West -- probably an artifact of how European settlement happened. There's only one in Massachusetts: Micmac, spoken by 8,145 speakers, mostly in Boston. I had no idea. UNESCO eldonis antaŭnelonge, Atlaso de Endanĝerigitaj Mondaj Lingvoj kiu uzas Google Mapoj por indiki la lokojn de minacataj lingvo-komunumoj trans la mondo. Usono havas 191 minacatajn lingvojn, el kiu 54 oni jam kredas mortintaj. La plejmulto estas en okcidenta usono -- verŝajne pro kiel eŭropa kolonizado okazis. En Masaĉuseco estas nur unu: Mikmako, parolita de 8,145 homoj, plejparte proksime al Bostono. Mi havis nenian ideon.
Esperanto speakers have come to think of themselves as defending language diversity. Gary Mickle recently wrote a thoughtul article that contrasts this perspective with finvenkismo. At TAKE, one of the indigenous speakers questioned how Esperanto can help threatened languages. José Antonio responded eloquently that it's not a question of what would happen if everyone learned Esperanto -- or whether or not everyone should. The question is how to respond to the effects of linguistic and economic hegemony. And that's a point about which indigenous people and Esperanto-speakers can find common ground to act together. Esperanto-parolantoj pripensas sin kiel defendantoj de lingva diverseco. Gary Mickle antaŭnelonge verkis zorge elpensinta artikolo kiu kontraŭstaras tiu ĉi vidpunkto kun finvenkismo. Ĉe TAKE, unu en la indigenaj prelegantoj demandis kiel Esperanto povas helpi minacataj lingvo. José Antonio respondis elokvente ke ne temas ĉu ĉiuj lernos aŭ lernu Esperanton. La demando estas kiel respondi al la efikoj de lingva kaj ekonomia heĝemonio. Kaj tiu estas punkto pri kiu indiĝenaj popoloj kaj Esperanto-parolantoj povas kunlabori kaj kune agi.
by limako

Nova Klubo en Amherst

limako's picture

Dum la aŭtuno, venis ulo de Hampshire College, kiu proponis instrui kurson pri Esperanto ĉe sia kolegio januare. Dum januaro, ni ne aŭdis de li kaj scivoladis pri kio okazas. Li revenis ĉivespere al nia semajna kunveno kaj kunportis unu el liaj 4 studentoj -- kiu jam sufiĉe bone parolas Esperanton post nur monato de studado.

by limako

Facebook en Esperanto

limako's picture

Antaŭ jaro, unu el miaj studentoj sendis al mi inviton aliĝi al Facebook. Mi konsentis plejparte por plaĉi al ŝi. Mi ne tiom interesiĝis pri la "fermitaj ĝardenoj" kiel Facebook, kie nur membroj rajtas vidi tion, kio okazas. Sed mi konstatis ke ĝi estas grava fenomeno inter la studentoj kaj volis lerni pli. Do, mi aliĝis kaj iomete atentis.

by limako

Contact us / Kontaktu Nin

Contact Us / Kontaktu Nin: eusa@esperanto-usa.org

Landa Kongreso * 2017 June 30 - July 3 * Annual Congress

EO Esperanto: La Landa Kongreso 2017 okazos en Raleigh, Nord-Karolino, Usono, 2017 ekde la 30-a de junio ĝis la 3-a de julio, 2017.
Retpaĝaro: https://landakongreso.org
Por aliĝi, vidu: Aliĝilo

EN English: The Annual US Esperanto Congress 2017 will be in Raleigh, North Carolina, USA, Jun 30 - July 3, 2017.
Website: https://landakongreso.org
To sign up, see: Registration

NASK * 2017 jul 4 - 13 * Summer Courses

EO Esperanto: La bonega kursaro NASK - Nord-Amerika Somera Kursaro okazos de la 4-a de Julio ĝis la 7-a de Julio ĉe Raleigh, Norda Karolino, ĉe la Universitato William Peace. Por vidi pli da detaloj aŭ aliĝi, klaketu ligilon NASK.

EN English: The excellent North American Esperanto Summer Courses (NASK), will be happening from July 4 to 13th, at William Peace University, in Raleigh, North Carolina. To see more details or sign up, click on NASK.

Poll

Which NASK is best for you?
one week ($800)
59%
two weeks ($1500)
14%
three weeks ($2100)
27%
Total votes: 715
Premium Drupal Themes by Adaptivethemes