Skip to main content

kvaronjaraj raportoj de la estraranoj 2006, unua kvaronjaro

Unua kvarono

Sube trovu raportojn pri la aktivado de la estraro de ELNA dum la unua kvarono de 2006.

Robert L. Read

La unua tri monatoj de 2006, mi:

 • gastigas lokan retan laborfeston je la 6a-8a de Januaro en kiu mi, Phil Dorcas, Steve Brewer, Anderson Mills, Jacob Schwartz, Fred Meyers, kaj aliaj reverkis la tutan malnovan retpaĝaron de ELNA kaj kreas novan, pli vaste verkeblan.

 • daŭ¬≠re partoprenis laboro por enmeti e-ajn verkojn en Project Gutenberg, per Distributed Proofreaders for Project Gutenberg, kaj rekte. En estinta ok monatoj, ni enmetis kvar novajn librojn, kaj mi persone laboras pri ses nun.
 • administris la novan retpaĝaron.
 • programis retan aliĝilon por la 2006 Landa Kongreso.
 • instruis Esperanton kaj lingvistiko generale dum naŭ lecionoj al lertaj infanoj je la lernejo de mia filino.
 • iom laboris pri la laborplano de ELNA

Steven D. Brewer

Mi...

 • estris la renovigon de la ELNA retpaĝaro.
  • verkis diversajn programerojn por ekfunkciigi la retpaĝaron laŭ la plano kiun prilaboris la komitato pri la retpaĝaro
  • partoprenis la lokan retan laborfesto kaj tie reverkis multajn malnovajn paĝojn kaj verkis multajn novajn paĝojn
  • verkis artikolon pri la loka reta laborfesto.
  • traktis kun la servila firmao pri datumbazaj problemoj
  • kunordigis la solvon de interreta noma problemo (kiun finfine solvis Trio, dank' al li)
  • verkis pli ol 33 artikolojn kiuj aperis ĉe la nova retpaĝaro.
 • verkis leterojn al Europa Unio pri ties lingva politiko.
 • faris provekzempleron de Esperanta Reklamo
 • kunordigis kaj prelegis ĉe informsesio ĉe la Universitato de Masaĉuseco.
 • enskanis kaj multajn paĝojn kontrolis por ke Cox's International Auxiliary Language Esperanto aperu ĉe Project Gutenberg.
 • kunordigas la ESNE Jarkunveno.
 • starigas esploron pri lokaj grupoj en usono kaj elsendis demandaron al ĉiuj rete-atingeblaj grupoj en usono.

Anna Bennett

Dum la unua kvaronjaro de 2006 mi...

 • Sendis al UEA la raporton de ELNA-agado por 2005 (plejparte fare de Robert Read kaj kontrolita de estraranoj). Oni petas raportojn de iu ajn pri ELNA- kaj Usona-agadoj por la venonta raporto pri la unua duonjaro de 2006. Bonvolu sendi raportojn al la sekretario de ELNA kiel eble plej frue. La raporto al UEA sendiĝos frue en julio.
 • Kontrolis por kasisto Vilĉjo Harris la financajn raportojn de ELNA por la dua kaj tria fiskaj kvaronjaroj.
 • Preparis financan raporton de la Investa Komitato por la tria fiska kvaronjaro; sendis ĝin al la komitatestro Gary Grady kaj al la kasisto Vilĉjo Harris por iliaj raportoj.
 • Partoprenis la diskutojn kaj voĉdonadon de la estraro.

Persone:

 • Partoprenis preskaŭ-ĉiusemajnajn renkontiĝojn loke; helpis je la lernado de Esperanto al tiuj, kiuj estas komencantoj.
 • Gvidis du-horan "Introduction to Esperanto" kiel parto de loka "Community Education" en mia urbo.

Phil DORCAS
Kvaronaraporto al la estraro
por la unua kvaronjaro, jan-mar, 2006

1. Mi partoprenis la kunlaboron en Aŭstino en la hejmo de Dr. Robert Read kun teamo de komputilistoj por prepari la novan retpaĝaron de ELNA.
2. Mi kunlaboris kun la Loka Kongresa Komitato, ĉefe kun Thomas Eccardt kaj Jim Henry, kaj proponis kelkajn kontraktojn al la estraro por aprobi.
3. Mi reverkis la laborplanon iomete, ĉefe pri la celoj de membroj. Mi presis ekzemplerojn kaj poŝtis al la estraranoj, komitataj estraroj, kaj kelkaj aliaj gravuloj en Usono.
4. Mi vizitis Kalifornion en januaro:
a. vizitis Don Harlow
b. vidis la CO kaj helpis iomete kun poŝtleteroj.
c. vizitis en la hejmo de Lusi kaj Vilĉjo Harmon, kaj ege multe ĝuis la viziton.
d. ĉeestis kunvenon de SFERO en San Fransisko, prelegetis pri lokaj grupoj, kaj vespermanĝis kun grupo post la kunveno.

5. Ĉeestis lokan kunvenon en Dalaso.
6. Kunlaboris kun la kandidatiga komitato pri kelkaj sugestoj por kandidatoj por la estraro.
7. Verkis leteron por E-USA.
8. Subskribis naŭ atestilojn de AAIE por tiuj, kiu sukcesis en la ekzamenoj.
9. Preparis prelegojn por la sud-orienta kongreseto en Unicoi Ŝtata Parko en Georgio. Dankon al Jim Henry, Den Drown, kaj Karlos Gonzales por la veturado inter Atlanto kaj la kongreso! Mi ĉeestis la kongreson, studis en la klaso de Joel kaj Ĵenja Amis, helpis iomete al Jim Henry kaj Randy Dean , partoprenis la ekskursojn, kaj estris tri kunsidojn:
a. por komencantoj pri ELNA
b. pri lokai grupoj
c. por komencantoj, kielĝui la literaturon.

10. Estas multaj aliaj punktoj ne en ĉi tiu listo: studado, legado, diversaj leteroj kaj retmesaĝoj, ktp, kiuj ne meritas spacon aŭ tempon por enlistigi. Mi daŭe klopodas agi loke, regione, lande, kaj internacie.
Restas nur 3 monatoj ĝis la Landa Kongreso de ELNA! Mi havas multajn farendajn taskojn, vidu mian antaŭan raporton pri la nefaritaj taskoj.

Anjo Harlow
ELNA Board Quarterly Report
(January-April 2006)

Organized Zamenhof Lunch for the local members of the San Francisco Bay area.

Volunteered at ELNA office. I substituted for the Director…for 5 days.
I did general computer and office duties, during the time Don was in the hospital.
He took over the following week.

Worked as a committee member for the Tut-Kalifornia Esperanto-Konferenco.(TKEK)
Assisted the group during the TKEK conference organizing the food table, after the other members provided the food. Providing the members with food and drinks tables during the conference, cleaned up...
Organized with other members, the picnic for the last day of the TKEK,
Setting the tables, cooking, cleaning up. The picnic was at a local park in Davis.

------------------------
-Some side information- we had 58 persons at the conference!
and a very successful conference. People made great comments about it.
Henry organized the schedule for the conference, Doug and Sybil were the other members that put together the conference. Very well organized!.
Anne Lurre took great care of registration and auction items schedule, helping at the Auction. Most auction items were donated from the Estate of Anatole Lubovich
Anjo took care of general helping, food and Picnic and helping at the Auction
Don did his usual work with the book service at the conference.
ELNA had a nice profit from the sales and from the auction of items donated ($700).
The Committee of Henry Studer, Doug and Anne Lurre Leonard, Sybil Harlow(Petts)
Donald and Anjo Harlow .
All did a great job for Esperanto.
THANKS!
-------------------

Volunteered at the ELNA office, assisting the Director.
General duties of packing books, mailing orders,
Checking on phone messages, taking phone book orders, memberships.
Calling back messages. Finishing orders for mailing.
Opened mail and sorting it for processing.
Typing labels, processing info requests and ten-lesson requests.
Using the credit card machine, using the postal machine,
Putting away books, rearranged shelves in the packing room, data.
Organizing the disposal of old machines donated to ELNA no longer in use.
–still in the process-
Disposed of old paper data, boxes, magazines and trash.
General office cleaning once a week.
Picked the new multi-function copy machine.
Took boxes, book orders to UPS and Post office.
Took bulk mailings to the post office in Berkeley.
I took deposit checks/cash to Bank in Oakland
Bought some office supplies, new telephones, staplers etc.

I also coordinate the coffee service at the SFERO meetings.

Corresponded with other members of the Board in the net
Also corresponded with other ELNA members and UEA members.

Distributed info flyers around Laundromats, coffee houses

Julie Spickler

Mi diris kiel kandidato por la estrarana-posteno ke mia ĉefa plano por disvastigi scion de Esperanto estus per PSA-oj (publika serva anoncoj) sur radio. Mi nun havas liston de radio-stacioj ĉe pli ol cent universitatoj kaj kolegioj en Kalifornio, kaj komencis sendi al ili la PSA-n kiun mi verkis. Jen la PSA:

WHAT IS ESPERANTO??

Esperanto is a dream . . . a dream of people all over the world using one shared second language to get to know each other and learn more about other cultures.

Esperanto is an idea . . . the idea of a second language which is so easy to learn that people everywhere could use it to talk to each other, anywhere in the world.

Esperanto is the idea that an international SECOND language levels the playing field, so that no one has a linguistic advantage because everyone can learn the same easy language.

Esperanto is that language. It’s fun to learn and fun to use for travel or just to make new friends in countries around the world.

To learn more go to www.esperanto-usa.org -- or call 1-800-ESPERANTO.

This message comes to you from the Esperanto League for North America.

Ĝis nun, mi sendis ĝin nur al pli-malpli 10 stacioj; sed mi nun povas fari pli.

Krom tio-ĉi, mi ĉeestis kaj la monataj kunvenoj de SFERO kaj la ege sukcesa kaj ĝuebla TKEK en Davis;

kiam eblas, mi kunportis mia amikinon Dori Wheeler, kiu nun ne multe veturas trans longajn distancojn.

Ankaŭ mi estras (pli-malpli) la duon-monatan "Sudgolfan lunĉgrupon," kaj partoprenis en la kurso kiun Ed

WILLIGER (Trio) gvidas semajne ĉe Stanford -- mi bakas kaj alportas kuketojn tie.

Raporto de Tomaso ALEXANDER

Kara prezidanto, estraranoj, kaj aliaj membroj,

Mi raportis lastfoje verŝajne en januaro, do mi volas iom rapide raporti pri feburaro, marto, kaj aprilo (de 2006).

Mi restas tre aktiva en Esperantujo. Fakte, antaŭ- hieraŭ mi revenis de aŭtovojaĝo kiu kunvenigis 12 aktivajn parolantojn de nia lingvo (ne ĉiuj sam- tempe.) Mi daŭre surbendigas kantetojn kaj diversajn stultaĵojn por Radio Verda. Instruas Esperanton en la reto. Mi partoprenis retan "intervjuon" por estonta Kontakto. Antaŭ mallonga tempo, mi estis gasto de la loka bahaa grupo, kie mi prelegis pri Lidia Zamenhof.

Pri por-ELNA-a agado estas malmute por raporti. Krom la minimuman agadon (partoprenenado en voĉdonoj, kaj diskutoj - ekzemple pri la polititko pri nia retpaĝaro), mi povas raporti ĉefe nur intencojn -- mi *intencas* iel raporti al la membroj pri la avantaĝoj de nova nomo por ELNA. Mi *intencas* ordigi miajn diversajn prelegojn tiel ke unu aŭ du estos preta por la landa kongreso - sed ĝis nun mi ne faris.

Mi ĝojis ricevi mesaĝon de ELNA-ano kiu decidis realiĝi grandparte pro retmesaĝoj de mi kaj kelkaj aliaj personoj. Mi mem nur ĉi-semajne realiĝis al ELNA, ĉefe pro financaj problemoj.

Tio memorigas min. Menciindas ke mi ĵus komencis novan laboron. Tio ja influos mian haveblan tempon kaj mi ankoraŭ ne trovis mian novan ritmon. Cetere, mi volas danki al la Esperantistoj kiuj helpis min diversmaniere dum mia senlabora periodo (ĉu finance ĉu emocie.)

by Robert L. Read

Contact us / Kontaktu Nin

Contact Us / Kontaktu Nin: eusa@esperanto-usa.org

Landa Kongreso * 2017 June 30 - July 3 * Annual Congress

EO Esperanto: La Landa Kongreso 2017 okazos en Raleigh, Nord-Karolino, Usono, 2017 ekde la 30-a de junio ĝis la 3-a de julio, 2017.
Retpaĝaro: https://landakongreso.org
Por aliĝi, vidu: Aliĝilo

EN English: The Annual US Esperanto Congress 2017 will be in Raleigh, North Carolina, USA, Jun 30 - July 3, 2017.
Website: https://landakongreso.org
To sign up, see: Registration

NASK * 2017 jul 4 - 13 * Summer Courses

EO Esperanto: La bonega kursaro NASK - Nord-Amerika Somera Kursaro okazos de la 4-a de Julio ĝis la 7-a de Julio ĉe Raleigh, Norda Karolino, ĉe la Universitato William Peace. Por vidi pli da detaloj aŭ aliĝi, klaketu ligilon NASK.

EN English: The excellent North American Esperanto Summer Courses (NASK), will be happening from July 4 to 13th, at William Peace University, in Raleigh, North Carolina. To see more details or sign up, click on NASK.

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes