Skip to main content

kvaronjaraj raportoj de la estraranoj 2007, unua kvaronjaro

Jen la raportoj de la estraranoj por la unua tri monatoj de 2007:

Robert L. Read

 1. Iome plibonigadis nian Google AdWords kampanjon.
 2. Programis la retan aliĝilon por la Landa Kongreso en Meksiko, kaj enmetis rilatantajn dokumentojn.
 3. Tradukis la sofvaran sistemon "DocBook", por ebligi ke oni uzas ĝin por Esperanto (kun helpo de Russ WILLIAMS kaj Hoss.)
 4. Daŭre penis estri la kreskado de e-a literaturo en Projekto Gutenberg, plejparte per peto de s-ro Andrew SLY kaj alaij finfinigi librojn. Ni nun atingis 25!
 5. Partoprenis la ELNA-Informado komitato, kiu, bedaŭrinde, ne uzis ĝian buĝeton.
 6. Verkis malnetan version de la ELNA raporto al la UEA.

Steven Brewer

Mi aniĝis la Amerikan Komisionon de UEA. Mi trovis fonduson kiu subtenas indiĝenajn projektojn kaj kontaktis la homojn kiuj laboras pri Indiĝenaj Dialogoj por diskuti ĉu prepari monpeton. Mi organizis "Belgan Bierfeston" ĉe loka trinkejo, sed partoprenis malmulte da e-istoj. Mi daŭre servas kiel retpaĝestro kaj mi elspezis multan tempon por ĝisdatigi la softvaron kiun uzas la ELNA retpaĝaro. Mi enmetis novan softvaron (Google Analytics)por subteni nian Google Adwords kampanjon. Mi ankaŭ kreis novan prov-retbutikon kiun ni uzas por pridiskuti kiel renovigi la retbutikon de ELNA.

Lusi Harmon

 1. Mi elspezis multe da tempo helpante Mar kun la aranĝoj por nia kongreso: konfirmo de la kontrakto kun la hotelo, klarigo pri la taŭgecoj de la ĉambroj por niaj kunvenoj, ebleco reklami kaj uzi la kultura-centro kiel reklamilo.
 2. Post tutaga studo kaj vizito, mi konfirmis 2 hoteloj kiel eblecoj por nia estrar-kunsido antaŭ la interkonas vespero en Tijuanan - la 27an.
 3. Nuligo de unu el la tiuj hoteloj - unu estis en la mezo de San Diego - sed tro kosta pro la fakto de la grandega konferenco en San Diego dum tiu semajno.
 4. Detala anonco al la estraranoj kie ili povas kunveni kaj por la
  posttagmezo de la 26an kaj matene de la 27an por niaj kunvenoj. Mi ankaŭ aranĝis eblecon por feston por la estraranoj por la vespero de la 26a por doni al ni eblecon pli koni unu la aliaj kaj pli bone kunlabori. Tiu festo okazos (se akceptita de la estra-anoj) ĉe la hejmo de Greg Wasson, antaŭ direktoro de nia oficejo. Detaloj balduax senditaj.

 5. Aranĝis por pli da helpo por plenumi la programo kaj inkluzive
  kiel eble plej bone Meksikaj samideanoj kaj komencantoj

 6. Henry Studer fariĝis membro de la LKK por helpi en tiu laboro.
 7. Mi helpis la ĝis nun ĝis nun 14 personoj kun la aranĝoj partopreni la ELNA kongreso - kaj aliaj por iri la la UK en Japanio - inkluzive Meksikanoj - pro la fakto ke flugoj el Tijuanan iros al Tokio 2 foje semajne.
 8. Mi aranĝis uzi fonduson Thompson por subteni flugkoston al Japanio de elstara Usonano kiu bezonis helpon kaj povus multon gajni kaj uzi la sperto de la kongreso kaj kunveno de ILEI. (Ni devas ellabori metodon uzi tiun fonduso bone estontece kaj trovi manieron plenumi ĝin kiam ni
  foruzos la enhavon.)

 9. Mi instigis kelkaj novajn partoprenantojn aliĝi al nia kongreso
 10. Daŭre laboris por almeti subtitolojn en la DVD kurson - Esperanto, Pasporto al la tuta mono. Resulte, ni ricevis almenaŭ 50 mendoj de la kurso el Japanio por instrui Esperanton pli rapide kaj bone al laborontoj dum la UK.
 11. Mi sukskeis pli komenci la enmetadon de la Rusaj subtitoloj - de Boris Kolker
 12. Mi daŭre laboras kun Korea, kaj Ĉina volontuloj por labori kun Diana Weickert por fini tiun laboron.
 13. Mi planas plumi miajn taskojn kiel Komitatano A - ofte respondante al demandojn kaj ideojn pri elektadon de novaj estraranoj ktp.
 14. Mi planas mian prezentadon por la UK kaj ILEI
 15. Mi faris mian unuan raporton por nia retpaĝo

Anjo Harlow
Mi malsaniĝis pro Diabeto, dum la kristnaska sezono kaj ne multe faris .

Mi volontulas en la CO kaj faras trafajn aferojn por la oficejo respondas telefonvokojn al la oficejo, mesaĝojn, enmetas ĉekojn en la banko, purigas la oficejon, prenas elektronikajn aĵojn al la reuzeblejo, plenigis overtojn kun informoj pri la kongreso, NASK. kaj ankaŭ per informiloj por novaj serĉantoj.

Decembre mi instigis kunmanĝadon la 16an de Decembro por la regionaj esperantistoj, por memorigi la naskiĝdatrevenon de Zamenhof. Ni kunmanĝis ĉe la Emeryville Merkato, proksime al la CO. 14 homoj ĉeestis.

Mi ankoraŭ klopodas labori en la Arkiva ĉambro mi jam trovis kelkajn malnovajn dokumentojn kaj fotojn. ankoraŭ devas organizi pli kaj espereble faros baldaŭ.

Regione dum la SFERaj kunsidoj, mi kutime kunordigas la kafon, trinkojn kaj manĝetojn por la SFERO membroj.

Hejme mi provas laŭtlegi librojn por plibonigi mian Esperantan capablon.
Mi tre ŝatas legi artikolojn en la diversaj revuoj kiujn ELNA ricevas ĉiumonate, kaj de la reto.

Filipo DORCAS

-- Faris --

 1. Nomis David Wolff esti komisiito pri plendoj.
 2. Starigis Kandidatigan Komitaton.
 3. Gastigis Tut-Teksasan-Kongreson en mia hejmo. Partoprenis retslaman poezan konkurson. Faris honoron omage al William Auld.
 4. Starigis kurson en mia hejmo, aŭtunon, 2006. Ĉiu-jaŭde. Trovis studantojn. Instruis.
 5. Kunlaboris kun EKNT (Esperanto-Klubo de Norda Teksaso) por starigi kurson en Norda Dalaso. Ĉiu-lunde. Instruis.
 6. Kunlaboris kun EKNT por fari prezentadon al la publiko ĉe restoracio. 25 ne-esperantistoj ĉeestis kaj auskultis. Rezulto: kelkaj studantoj, novaj membroj. La klubo bone kunlaboris, planis, kaj prezentis Esperanton.
 7. Kunlaboris kun EKNT por starigi duan kunvenon monate - Konversacia rondo.
 8. Kunlaboris kun EKNT por pritrakti liston de nomoj. Trovis volontulon por tio. (Dr. Fred Meyer III).
 9. Donis helpon al Beth Magallon (komisiito por Edukado por ELNA) por starigi novan komputilon por uzi por AAIE kaj aliaj edukaj aferoj.
 10. Komunikis kun kelkaj por la ŝanĝo de direktoro de la C.O.
 11. Donis la taskon por esplori nomŝanĝon al volontulo (Gary Grady).
 12. Starigis novan literaturan konkurson, la Premion Harlow. Kunlaboris kun Tim Westover kaj la Eldona Komitato. Verkis projektoplanon.
 13. Studis la kurson de Boris Kolker.
 14. Kunlaboris kaj komunikis iomete kun la LKK por la Landa Kongreso 2007.
 15. Komunikis iomete pri la LK 2008 en Kanado. Restas multe por fari.
 16. Komunikis iomete pri la Nobel Premio por UEA. Restas multe por fari.
 17. Sendis kelkajn salutojn kaj kondolencojn.
 18. Verkis kelkajn artikolojn kaj leterojn. Verkis por E-USA.
 19. Plifortigis rilatojn kun kelkaj alilandaj gravuloj.
 20. Purigis la du Esperantajn benkojn en la Zamenhof Memoriga Ĝardeno.
 21. Sendis (per Express Mail) la libron (mian propran) PMEG al iu en Brazilo, kiu plendis, ke li ne ricevis tion, kion li mendis kaj pri kio li jam pagis.

-- Faros --

 1. Trovos estrojn por la komitatoj Membreco kaj Informado.
 2. Trovos volontulojn por la aliaj regionoj por helpi lokajn grupojn, kaj starigos manieron por komuniki.
 3. Preparos detalojn por la LK2007 (tagordojn, paroladojn, veturadon, farendaĵojn, listojn, planojn) kaj kunlaboros kun la estraro pri ĉio.
 4. Kunlaboros plu pri Premio Harlow kun Tim Westover kaj la eldona komitato.
 5. Trovos taŭgajn volontulojn por la Nobel Premia Komitato por UEA per ELNA.
 6. Komunikos iel pri la graveco de tio, kion la Nobel Premio celas, kial, kaj kiuj, ktp. por motivigi plu la komitatojn kaj lokajn grupojn.
 7. Mi informiĝos pri la prifondusaj komitatoj.
 8. Antaŭ ol la LK komenciĝos - trovos la kandidatigan komitaton. Nomos tion formale ĉe la LK.
 9. Antaŭ ol la LK komenciĝos - trovos la komitaton por kalkuli la balotilojn ĉe la LK.
 10. Komunikos pli bone kun la estraro, kaj aparte kun la sekretario, post la LK, por raporti pli ĝuste kaj tutplene.
 11. Faros planon, trovos volontulojn, por raporti pri la LK al la membroj de ELNA post la LK. Kunlaboros pri la komitato pri informado por raporti dseksterlande, pli vaste.
 12. Starigos reverkon de la laborplano.
  1. Kiel realigi la agadojn kaj celojn?
  2. Kio estu la ŝanĝoj?
  3. Kiel simpligi, malgrandigi ĝin?
  4. Kiel rilatigi ĝin al la laborplano de UEA? kaj ĉu?
by Robert L. Read

Contact us / Kontaktu Nin

Contact Us / Kontaktu Nin: eusa@esperanto-usa.org

Landa Kongreso * 2017 June 30 - July 3 * Annual Congress

EO Esperanto: La Landa Kongreso 2017 okazos en Raleigh, Nord-Karolino, Usono, 2017 ekde la 30-a de junio ĝis la 3-a de julio, 2017.
Retpaĝaro: https://landakongreso.org
Por aliĝi, vidu: Aliĝilo

EN English: The Annual US Esperanto Congress 2017 will be in Raleigh, North Carolina, USA, Jun 30 - July 3, 2017.
Website: https://landakongreso.org
To sign up, see: Registration

NASK * 2017 jul 4 - 13 * Summer Courses

EO Esperanto: La bonega kursaro NASK - Nord-Amerika Somera Kursaro okazos de la 4-a de Julio ĝis la 7-a de Julio ĉe Raleigh, Norda Karolino, ĉe la Universitato William Peace. Por vidi pli da detaloj aŭ aliĝi, klaketu ligilon NASK.

EN English: The excellent North American Esperanto Summer Courses (NASK), will be happening from July 4 to 13th, at William Peace University, in Raleigh, North Carolina. To see more details or sign up, click on NASK.

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes