La Landa Kongreso de Esperanto-USA kutime komenciĝas je vendredo vespere. Tamen se eble, indas alveni ĵaŭdon nokte – aŭ por partopreni en la estrara kunsido, kiu okazas vendredon tage, aŭ nur por havi tempon alkutimiĝi. Foje okazas ankaŭ antaŭkongresaj ekskursoj.

Estrarkunsidoj estas oficiale malfermaj: membroj rajtas spekti, sed ne partopreni. Krom vidi kiel funkcias la estraro, oni havas multajn oportunojn interparoli antaŭ kunvenoj kaj dum manĝoj.

Vendredon estas kutime la interkona vespero, tradicia sed neformala afero kun manĝetoj. Ĝi estas okazo intermiksiĝi, renkonti novajn amikojn, kaj re-renkonti malnovajn. Kutime la kunveno ne longe daŭras, ĉar la plejparto da kongresanoj estas lacaj pro vojaĝado. Tamen malgrandaj grupoj ofte translokiĝas al proksima trinkejo aŭ kafejo, farante interesajn interparolojn ĝis malfrue.

Sabaton la mateno komenciĝas per la solena malfermo. Tradicie ĝi komenciĝas per anonco fare de la Prezidanto, kaj sekvas salutoj nome de diversaj lokaj, regionaj, kaj internaciaj grupoj. Kutime okazas prelego.

Dum la resto de sabato kaj dimanĉo okazas du specoj de eventoj: aferkunsidoj kaj prelegoj. La aferkunsidoj estas oficialaj kunvenoj de la organizo, kaj inkluzivas raportojn de la diversaj komitatoj kaj komitatestroj, raportojn pri decidoj dum la kunsido, kaj interparolo rilate al la organizo. La prelegojn faras la membroj, pri iliaj diversaj interesoj.

Ne ĉiu ĉeestas ĉiujn el la eventoj; pluraj utiligas parton de la tempo por kunveni kun aliaj membroj. Tiu parto de la kongreso povas esti aparte utila por komencantoj: ili havas oportunon aŭdi fluan konversacion de pli spertaj parolantoj, kaj povas partopreni tiom, kiom ili volas.

Kutime okazas ankaŭ libroservo dum sabato kaj dimanĉo, kiu ofertas diversajn librojn, muzikon, filmojn, tabulludojn, t-ĉemizojn, pinglojn, ktp.

La lastan vesperon de la kongreso okazas bankedo kun prelego. Oni akceptas balotojn por la estraraj oficoj ĝis la komenco de la bankedo. Poste okazas aŭkcio, kutime.

Ĉio finiĝas je lundo tagmeze. Kutime okazas solena fermo en kiu oni anoncas la rezultojn de la balotado kaj legas kongresan rezoluciojn, dankante la organizantojn kaj gastigantojn.