Skip to main content

Resolutions of the Board 1996 - 2000

NOTE: Resolutions in RED have been subsequently recinded.


2000 Resolutions

CO Direktoro
 1. ELNA dungigu Joel Brozovsky kiel novan Direktoron de la CO kontraŭ $28,600 jare, kun bonajoj kiel en nia regularo (san-asekuro, feritempo ktp).
 2. ELNA pagu kaj Miko Sloper kaj Joel Brozovsky samtempe dum ĝis 4 semajnoj dum s-ro Brozovsky lernas la laboron.
(Propono 2000-1)
Vic-Prezidanto
La Estraro elektu Grant Goodall kiel Vic-Prezidanto por plenumi la oficperiodon de la eksigita postenulo.
(Propono 2000-2)
Altigi kotizojn
ELNA kotizoj, se akceptotaj je la venonta LK, estos:
Individual membership $40.00
Family $60.00
Sustaining $80.00
Patron $120.00
Limited income $20.00
Youth $20.00
Life $800.00
(Propono 2000-3)


Gazetoserva servopago
ELNA aldonu $5 servopagon al ĉiu gazetoserva mendaro.
(Propono 2000-4)

Transpaga servopago
ELNA aldonu 2.5% servopagon al ĉiu mona transsendo por niaj membroj al UEA.
(Propono 2000-5)
ELNA Update
ELNA ne plu eldonu la ELNA Update kiel aparta bulteno.
(Propono 2000-6)
Kvaronjarraportoj
ELNA aldonu al la Regularo:

Section V (new Section): Miscellaneous duties and offices

Part 1:
Every Board Member shall submit a quarterly report of
activities.

Every Board Member shall participate in contacting new members. The
President may exempt a Board Member from either or both of these
responsibilities for sufficient reason.

(Propono 2000-7)

CO Komisiito
ELNA aldonu al la Regularo:

Section V

Part 2: If the Board does not select a person to supervise the CO and its Director under section 807 of the By-Laws, the Vice-President shall have that responsibility.

(Propono 2000-8)

ELNA starigu Publiko-Informadan Fonduson kondice laŭ la kunmetita letero de David Wolff:
ELNA may use only the interest from this fund. The purpose of this fund is to support mass media or other publicity projects in North America that will reach large numbers of non-Esperantists.

Projects supported by this fund must be targeted to a large audience. Some permitted uses of the income would be: expenses for press releases to newspapers, magazines, TV, or radio; direct-mail projects that ultimately reach at least 1,000 people (although test mailings may be smaller); paid advertisements in newspapers, magazines, TV, or radio.

Some uses that are not permitted would be: expenses toward producing a book (audience is too small); projects that produce an item that must be purchased by the target audience.

The Publicity Committee will decide the uses for the income. If no Publicity Committee exists, a similar committee or commissioner will decide the uses; if none of these exist, the President of ELNA will decide the uses. In any case the uses must be within these restrictions. Unused interest will be returned to the fund. ELNA will accept further contributions to the fund from any source, without change to the restrictions.

These restrictions may be modified by written agreement between the President of ELNA and David Wolff or his estate.

(Propono 2000-9)
Propono 2000-4, gazetoserva servopago, estas nuligita.
(Propono 2000-10)
ELNA akceptu la inviton de la Urbo de Sala Lago por la Landa Kongreso, 25-28 majo 2001, lau la antaue-dissendita diskuto.
(Propono 2000-11)

1999 Resolutions

La Estraro de la Esperanto-Ligo por Nord-Ameriko rekonas la elstarajn kontribuojn de Honora Membro Catherine L. Schulze al nia landa Movado. Specife ni rekonas la grandegan laboron de ŝi kaj Honora Membro William H. Schulze pri ne unu sed du el la plej gravaj kaj longdaŭraj klopodoj por Esperanto:

 • la plej grava kontribuo al Esperantaj edukado kaj kulturo en nia lando, la mondfama SFSU kursaro. Tiom el ni ĉeestis, lernis, amikiĝis, eĉ aktiviĝis pro la kurso, ĝiaj instruistoj, kaj ĝia administrantino; kaj
 • la plej grava klopodo Esperantigi personojn en nia lando, la fama Senpaga Dek Leciona perposta kurso, per kiu tiom el ni komencis niajn vojaĝojn en Esperantujon.

La postenoj kaj aliaj laboroj de Cathy kaj Vilĉjo, ekde 1946 ĝis la nuno, eĉ koncize plenigas tutan pagon. Specife je la okazo de la transdono de la supraj du kolonoj de nia Movado al Ellen Eddy, la Estraro de ELNA unuanime voĉdonas al nia kara Cathy:

 • nian ĉiaman rekonon de siaj laboroj kaj atingoj; kaj
 • nian tutkoran estimon; kaj
 • niajn plej profundajn dankojn.

(1999-1)

ELNA dungu Ionel kiel redaktoron de "EsperantoUSA" kaj pagu al li $2400 jare (po $400 post ciu el la 6 eldonoj, pagendaj ene de 30 tagoj post la finpretigo de la koncerna numero). Se numero ne estas preta por presigo gis la 10a de la monato (temas pri paraj monatoj) pro neglekto, fuŝo au alia evitebla kaŭzo flanke de la redaktoro, la pago por tiu numero estu $350. Aldone ELNA pagos ĝis $400 jare por elspezoj rilataj al redaktado (telefonvokoj, kopi-permesoj, ktp). ELNA pritraktos kopiadon kaj elsendadon, kaj pagos por la kostoj fari kopiojn kaj por la kostoj de sendado. La kontrakto daŭru dum unu jaro, ekde (dato sube). La kontrakto estu subskribita de Ionel Onet (redaktoro) kaj la Prezidanto de ELNA, kaj renoviĝos jare se ambaŭ partioj konsentas. La Prezidanto rajtas ĉesigi la kontrakton se du (sinsekvaj) eldonoj ne estas pretaj akurate aŭ se la estraro voĉdonos, ke la kvalito ne sufiĉas pro la (mis)laboro de la redaktoro. (1999-2)

ELNA kreu en sia kontaro fonduson nomatan "Children Around the World" (CATW) per specifaj enspeza kaj elspeza kontoj. ELNA akceptu la bonhavon de la ekzistanta organizo "Children Around The World" proponitan al ELNA de Charlotte Kohrs kaj metu en la novan CATW-fonduson. La Prezidanto nomu taŭgan komisiiton por trakti la CATW-aferon. (Propono 1999-3)

ELNA nomigas la jenajn personojn Honoraj Membroj: Charlotte Kohrs kaj Kent Jones. (1999)

ELNA ŝanĝu la aĝlimon por la junula membreca rebato al 21 jaroj. Membreco en USEJ validu por ĉiu ELNA membro ĝis 30-jaraĝa. (1999)

Landa Kongreso 2000
ELNA akceptu la inviton de Atalanta por la Landa Kongreso 19-21 majo, 2000 laŭ la antaŭe-dissendita diskuto. (Propono 1999-4)


1998 Resolutions

ELNA starigu Rimedoj-Komitaton kun la celoj:

 • provizi modelojn, konsili, kunordigi kaj plibonigi monpetajn kampanjojn
 • serĉi, stimuli kaj kompili liston de novaj fontoj de rimedoj
 • starigi kaj gvidi fojajn monpetajn kampanjojn ene de kaj ekstera de ELNA
 • informi la estraron pri rimedoj-kampanjoj (1998)

ELNA akceptu la novan kontnombradon sugestitan de la Kasisito en ŝia letero de 16 aprilo 1998 kaj laŭ bezono. (1998)

ELNA nomumu Bill Maxey kiel Usona reprezentanto al la Komitato de Landaj Reprezentantoj por Amerika Agado. (1998)

ELNA buĝetu $150 ĉiujare al Fonduso Ameriko. (1998)


1997 Resolutions

La estraro instruu la dirktoron de the centra oficejo mendi 2000
ekzemplerojn de bufstrioj kontraŭ maksimume $850, kun la nova 800 telefonnumero kaj alia teksto decidota, kaj ke ili estu disdonitaj al la membraro po unu, kaj ke la certer vendiĝu pere de la libroservo. (1997-1)

ELNA pagu el sia ĝenerala kaso al la Fondaĵo Ameriko ĉe UEA cent kvindek dolarojn, cele al vojaĝigi junulon al la UK/IJK en 1998. (1997-2)

ELNA aldonu al siaj membrokategorioj novan, nomotan "PATRONA", laŭ multoblo de la ordinara jara kotizo.

Se ĉi-tiu propono aprobiĝas, la jara kotizo estu (trioblo/kvaroblo) la ordinara kotizo.

Ĉi-tiu propono efektiviĝu nur post voĉdono de la Kongreso, kaj nur post kiam la CO havos la necesajn rimedojn (eventuale inkluzive novan softvaron) por trakti la ŝanĝojn. (1997-3a Patrona: 3x:6 4x:3)

ELNA ofertu al novaj membroj, kiuj membriĝas post la 30a de aprilo, la elekton aŭ (a) pagi la kutiman jaran kotizon por esti membro ekde la komenco de la aktuala jaro kaj ricevi la tiu-jarajn bultenojn, aŭ (b) pagi 1.5-oble la jaran kotizon por membriĝi kaj en la cetero de la aktuala jaro kaj en la sekva jaro.

Ĉi-tiu propono efektiviĝu nur post voĉdono de la Kongreso, kaj nure post kiam la CO havos la necesajn rimedojn (eventuale inkluzive novan softvaron) por trakti la ŝanĝojn. (1997-3b Partjara Membreco)

ELNA permesu al ĉiu membro antaŭpagi kotizojn por kiom ajn da estontaj jaroj laŭ la aktuala kotiztable.

Ĉi-tiu propono efektiviĝu nur post voĉdono de la Kongreso, kaj nure post kiam la CO havos la necesajn rimedojn (eventuale inkluzive novan softvaron) por trakti la ŝanĝojn. (1997-3c Multjara Membreco)

The board instructs the Director of the Central Office to address the occasional exceptional situations that may arise in relation to kotizoj and partial membership periods with respect to individual members. These decisions will be made in a manner consistent with our goals of maximizing ELNA's membership and fairness to each individual member. The director should inform the Board of such decisions and should seek the board's consent to any decision s/he deems likely to constitute a precedent. (1997-4)

Ke ELNA plenumu la formularon por krei Cash Management Account. (1997)

La jenaj reguloj por la Schulze-a fonduso estis aprobita: REGULOJ PRI LA FONDUSO "CATHERINE L. & WILLIAM H. SCHULZE EDUCATION"

DIFINOJ: "Fonduso" signifas la "Catherine L. & William H. Schulze Education Fonduso" de la Esperanto League for North America, Inc. "Komitato" signifas "La komitato starigita de la Estraro por pritraktado de la Fonduso". Ĝi nomiĝu la "Sĉulze-fondusa Komitato". "Mono" signifas "mono havebla el la intereza enspezo de la Fonduso". "Projekto" signifas "projekto aprobita de la Komitato kaj la Estraro de ELNA".

 1. Nur la interezo akirita de la kapitalo estu disdonata. Disdono de la kapitalo de la Fonduso okazu nur per aprobo de du trionoj de la Estraro de ELNA, aŭ okaze de la dissolviĝo de ELNA.
 2. La Mono povas esti uzata aŭ por unu projekto aŭ por kelkaj, laŭ decido de la Komitato. La Komitato rajtas decidi ĉu neuzita Mono estiĝu parto de
  la kapitalo.
 3. La Mono estu uzata nur por edukaj projektoj kiuj celas pli vastigi la uzadon de Esperanto en Norda Ameriko.
 4. La Mono ne estu uzata por salajroj aŭ stipendioj.
 5. Petantoj de Mono devas esti membroj de ELNA, prioritate tiuj loĝantaj en Norda Ameriko.
 6. Planoj prezentitaj por Projekto, inkluzivu la celon de la Projekto, la tempodaŭron de la Projekto, buĝeton, la nomojn de tiu(j), kiu(j) efektivigos la Projekton, kaj kiom da homoj profitos pro la Projekto. Planoj
  principe estu ricevitaj de la Komitato antaŭ 30a de aprilo de la jaro antaŭ tiu, en kiu komenciĝus la Projekto. (vidu ŝanĝon sube)
 7. La persono(j) respondeca(j) por la Projekto verku raporton pri la rezultoj de la Projekto je la fino de la Projekto. En la kazo de Projekto daŭranta pli ol unu jaron, raporto estu verkita ĉiun jaron en junio. Raportoj estu senditaj al la Komitato por ties prikomento kaj plusendo al al Estraro de ELNA.
 8. La Komitato preparu, por aperigo dum aŭtuno ĉiun jaron, artikolon pri la fonduso kaj ties projektoj, kun priskribo de progreso de la projektoj, kaj informo pri la reguloj por novaj projekto-planoj. La Centra Oficejo sendu ekzempleron de la Reguloj al ĉiu petanto.
 9. Ĉi tiun regularon rajtas modifi voĉdono de du trionoj de la Estraro de ELNA. (1997)

En parto 6, la Estraro voĉdonis la sekvan ŝanĝon: "Planoj principe estu ricevitaj de la Komitato antaŭ 30a de aprilo kaj finiĝu ene de 12 monatoj post aprobo."

That ELNA undertake the publication of Being Colloquial in Esperanto by Dr. David Jordan in a printing of 1000 copies within the budgeted amount under account #512. (1997)

Ke la Estraro forte rekomendu al la Kongreso ke Eugene Thompson estu nomumita Honora Membro de ELNA. (1997)

That on the request of Commissioner Lucille Harmon, the Treasurer be instructed to transfer $30,000 from account 337 (Endowment Fund) to account 343 (Educational Video Fund) as a loan at 8% simple interest per annum to be repaid from future donations and sales of the first four lessons. Commissioner Lucille Harmon is authorized to proceed with completion of the first four lessons and accompanying workbooks, drawing upon funds in account 343. Expenditures related to lessons after lesson 4 are not to exceed $5,000 until the loan is repaid.

The differnce between the original value of the Account 344 when first established and its value as of April 30, 1997 be credited to account 344 and debited to account 337. (1997)

ELNA elspezu ĝis $2,800 por kontrakti kun Ionel Onet pri redaktado de Esperanto/usa dum la jaro post la komenco de la kontrakto, kiu inkluzivos ses numerojn de Esperanto/usa. (1997-5)


1996 Resolutions

La politiko de ELNA estu ke nia membro listo ne estu donita aŭ vendita al iu ajn reklamisto ne Esperantista. (1996)

La Estraro akceptu la amenditan buĝeton. (1996)

La Estraro subtenu la politikon de la video-benda projekto kaj donu sian moralan subtenon al la Komisiono Lusi Harmon en ŝia entrepreno. (1996)

The treasurer and the director are authorized to open a second checking account for handling endownment funds. (1996)

POLICY FOR T.V. COURSE PROJECT
The video committee will begin immediately to solicit and collect money for the first 4 or 5 lessons at $20,000 each. If by spring 1997 we have that money, we will begin filming summer 1997.

On completion, those who sent advanced payments will receive the two cassettes (of 4 lessons).

We will use only $75.00 of each advance of $250 for the first 4, getting the balance from other contributions.

Individual dedication of a lesson will be made for those persons or entities who contribute $20,000 or more. It is hoped and urged that $40,000 will come from ELNA or other U.S. sources.

Details and decisions on details within this policy shall be left to the discretion of the commissioner. The commissioner does not have the authority to bind ELNA financially in the unanticipated event of any shortfall or failure of the project. (1996)

The Regulations of the Board were changed to allow Board members to vote by e-mail. (1996)

ELNA transdonu $200 el la Thompson Fonduso al USEJ por subteni la klopodojn de Jozef Truong. Ĉi tiu estos kondiĉe ke li ĉeestos la Mondan Junularan Kongreson. 1996-4)

ELNA akceptu la inviton de San Francisco por la 1997a Landa Kongreso. Kvankam aferoj okazos almenaŭ 11a julio (vendrede) tra 14a julio (lunde), la oficialaj datoj de la LK estos 12a julio (sabate) tra 14a, laŭ antaŭaj decidoj de la Estraro. (1996-5)

by kvarko

Contact us / Kontaktu Nin

Contact Us / Kontaktu Nin: eusa@esperanto-usa.org

Landa Kongreso * 2017 June 30 - July 3 * Annual Congress

EO Esperanto: La Landa Kongreso 2017 okazos en Raleigh, Nord-Karolino, Usono, 2017 ekde la 30-a de junio ĝis la 3-a de julio, 2017.
Retpaĝaro: https://landakongreso.org
Por aliĝi, vidu: Aliĝilo

EN English: The Annual US Esperanto Congress 2017 will be in Raleigh, North Carolina, USA, Jun 30 - July 3, 2017.
Website: https://landakongreso.org
To sign up, see: Registration

NASK * 2017 jul 4 - 13 * Summer Courses

EO Esperanto: La bonega kursaro NASK - Nord-Amerika Somera Kursaro okazos de la 4-a de Julio ĝis la 7-a de Julio ĉe Raleigh, Norda Karolino, ĉe la Universitato William Peace. Por vidi pli da detaloj aŭ aliĝi, klaketu ligilon NASK.

EN English: The excellent North American Esperanto Summer Courses (NASK), will be happening from July 4 to 13th, at William Peace University, in Raleigh, North Carolina. To see more details or sign up, click on NASK.

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes